Na Fakultetu političkih nauka organizovana je donacija u vidu materijalnih sredstava studentima čija su domaćinstva ugrožena u toku majskih poplava prošle godine od strane „Žikić Fondacije“.

U zavisnosti od procene štete, broja članova i prihoda koje porodica ostvaruje, osnovane su tri kateogrije i u skladu sa tim namenjena odgovarajuća novčana pomoć. Samofinansirajući studenti koji pripadaju ugroženim domaćinstvima oslobođeni su plaćanja školarine. Pored novčanih sredstava, profesor  Fakulteta političkih nauka, dr Ivo Visković, donirao je kompjutere.

„Žikić Fondacija“ osnovana je 1998. godine od strane lekara iz Detmolda dr. med  Mihaila Žikića. Cilj delovanja zadužbine je podrška i razvoj naučne i kulturne saradnje izmđu Srbije i Nemačke. 

Fondacija ima za svrhu podsticanje srpsko-nemačkih odnosa kroz pomaganje nauke i istraživanja na polju humanističkih nauka, obrazovanja i vaspitanja, umetnosti i kulture u obe zemlje. Milan Kosanović i Irina Mesinga prirustvovali su ovom događaju kao predstavnici „Žikić Fondacije“.


Kategorija: Akademske vesti