Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu

Asocijacija centara za socijalni rad Srbije