USSRUnija Studenata Socijalnog Rada (USSR) je studentska organizacija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu osnovana 2002. godine.

Unija volonterskim radom studentima smera socijalna politika i socijalni rad omogućava (samo)usavršavanje i uvođenje u najnovije tokove u socijalnom radu i soclijalnoj politici.

Glavne aktivnosti unije su:

– organizacija i učešće u naučnim skupovima (kongresi, tribine i dr.),

– organizacija i učešće u humanitarnim društvenim akcijama,

– edukacija studenata kroz kreiranje i vođenje seminara, radionica i dr.,

– učešće u naučnim istraživanjima,

– izdavaštvo.