socijalni radObrazovanje za socijalnu politiku i socijalni rad ostvaruje se kroz kompleksne interdisciplinarne studije neophodne za brojne i složene uloge socijalne politike i socijalnog rada u savremenom društvu. U toku četvorogodišnjih akademskih studija, studenti stiču raznovrsna teorijska i metodološka znanja iz širokog spektra socioloških, politikoloških, psiholoških, ekonomskih i pravnih disciplina, a posebna pažnja se posvećuje disciplinama iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada.

Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad svojim studentima omogućava i obaveznu stručnu praksu za sve četiri godine, koju studenti odrađuju u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za zaštitu dece ometene u razvoju, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme); u obrazovanim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju); kao i u nevladinom sektoru.

Profesija socijalnih radnika ima široke mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru i sa izgledima za samozapošljavanje. Najveći broj studenata zapošljava se u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za zaštitu dece ometene u razvoju, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme) u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovanim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, u institucijama za decu i omladinu, za društvenu zaštitu dece, itd.