Unija studenata socijalnog rada proslavila je 10 godina od osnivanja. Obeležavanju desetogodišnjice na Fakultetu političkih nauka prisustvovali su osnivači Unije koji su došli kako bi mlađim kolegama pružili podršku u daljem radu organizacije na fakultetu i van njega.

Jedan od osnivača USSR-a Vojin Vidanović govorio je o samom početku rada ove organizacije i teškoćama sa kojima se susretala tokom formiranja.

„Želeli smo da učinimo nešto dobro za sebe i za Fakultet. Unija nam je omogućila da unapredimo  studije socijalnog rada i politike na FPN-u.  Ideja je bila da se legitimišemo kao profesija,  izađemo iz izolacije devedesetih godina i udružimo sa onima koji su već radili nešto na polju socijalnog rada,“ istakao je Vidanović.

Unija se proteklih godina bavila organizovanjem tribina na teme različitih društvenih problema kao što su alkoholizma kod mladih, HIV, a pažnju su posvetili i osobama sa duševnim problemima. „Neko vreme Unija je bila uspavana, ali uz želju članova i podršku profesora uspeli smo da organizujemo tribine, predavanja i različite humanitarne akcije“, naglasila je Suzana Miković, članica USSR-a.

Andrijana Nešković, predstavnica podmlatka USSR-a  govorila je o planovima organizacije koji će se odvijati u dva pravca, tradicionalnom koji mora de se očuva i novitetima koji će biti uvedeni. „Pokušaćemo da očuvamo vrednosti koje je Unija zagovarala od osnivanja, a trudićemo se da studetnima omogućimo da steknu praktična znanja i veštine koje će im pomoći u budućem radu.“

Unija studenata socijanog rada i politike nije masovna organizacija, ali svi njeni članovi su aktivni, a cilj joj je da uključi što više ljudi kako bi se pomoglo onima  kojima je pomoć potrebna.

„Ova organizacija je neophodna ovom fakultetu, a prvenstveno studentima socijalnog smera i politike. Ona ne bi smela da prestane sa radom jer bi time studenti bili na gubitku,“ zaključila je Andrijana Nešković.


Kategorija: Akademske vesti

Ознаке: